Besøk av politikere 

11.05.2023

Fra venstre: Mehmet Kaan Inan (Høyre), Shajat Iqbal (Ung Plattform) og Anne Lindboe (Høyre)

 

Besøk

Tidligere er det blitt gitt løfter om et områdeløft for Hovseter, men det har ikke blitt realisert på grunn av manglende statlig og kommunal støtte. Hovseter oppfyller ikke kriteriene for områdesatsning. Høyre-politikerne Anne Lindboe, Mehmet Kaan Inan og Finn-Yngve Engnæs besøkte Hovseter sammen med lokale beboere for å diskutere situasjonen.

Under møtet ble det diskutert konkrete tiltak for å forbedre situasjonen på Hovseter. Blant forslagene var å etablere en kveldsåpen skole og en fritidsklubb der barn og unge kan møtes etter skoletid og få hjelp med lekser og andre aktiviteter. Det ble også foreslått å søke om områdesatsing fra staten, der hver krone som settes inn av kommunen, matches av staten.